a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Klacht melden

Heeft u een klacht?

Wij willen graag dat u tevreden bent. Daarom doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over onze producten of over onze dienstverlening. Laat het ons weten als u ontevreden bent, dan kijken wij samen met u naar een oplossing.

Neem eerst contact op met uw beheerder
Heeft u een klacht? Neem dan contact op met de beheerder van uw woning. Hij kent uw situatie en helpt u, zo nodig in overleg met a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, met het oplossen van uw klacht.

Direct online uw klacht versturen
U kunt uw klacht ook via onze website aan de beheerder van uw woning sturen.

Klachtdoorgeven

Per post uw klacht versturen
U kunt uw klacht ook per post aan de beheerder van uw woning sturen. Of stuurt u een brief aan:
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
T.a.v. Klachtenservice Woningen
Postbus 2008
3500 GB Utrecht

Onder een klacht verstaat a.s.r.: elke melding met daarin het woord ‘klacht’. Daarom vragen wij u duidelijk het woord klacht te gebruiken, dan kunnen wij het op de juiste manier behandelen. Denkt u er ook aan uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en contract-/factuurnummer te vermelden.

Wanneer krijgt u antwoord?
Binnen 5 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht. Binnen 10 werkdagen geven wij een antwoord op uw klacht. Lukt dit niet, dan informeren wij u daarover.

Als u niet tevreden bent over de oplossing
Wij doen er alles aan om uw klacht goed op te lossen. Blijft u ontevreden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een gerechtelijke instantie.