a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Wim van der Putten

undefined

"Over grond is altijd wat te doen. Veel oorlogen zijn gevoerd om grondgebied te veroveren. In 1977 viel het kabinet Den Uyl over de grondpolitiek. Europese subsidies worden betaald als hectaretoeslag. Gemeentelijke herindelingen gaan over grondgebied. Buurmans land is maar een keer te koop, enzovoorts. Vreemd genoeg gaat het vaak over oppervlakte en over geld. De duurste grond is grond die z’n primaire functie dreigt te verliezen, doordat er wegen op worden aangelegd, zandwinningen worden gepland en woningen of bedrijven op worden gebouwd.

Bouwrijp maken is een wrang woord voor onherstelbaar beschadigen van het meest soortenrijke deel van de wereld dat we kennen: grond. Een vingerhoedje vol met grond bevat al gauw zo’n 5000 soorten bodemorganismen en het bevat meer individuen dan dat er mensen zijn op aarde. Deze minuscule bodembeestjes zijn voortdurend bezig met de kwaliteit van ons leven, want alles wat wij eten en drinken bestaat bij de gratie van het leven in de grond. Bij de waardebepaling van grond speelt de grondsoort een grote rol: klei, zavel, zand, veen; deze factoren bepalen de waarde van de grond. Ontwatering, ligging, ontsluiting en bestaand gebruik kunnen deze waarde verder verhogen of verlagen.

Maar waarom speelt bodembiodiversiteit geen rol? We hebben in Nederland de meest productieve gronden ter wereld. Dat komt voor een belangrijk deel doordat we de natuurlijke functies van de grond hebben buiten gesloten. Sinds de rijkelijke beschikbaarheid van mest zitten de rijkste boeren boeren niet meer uitsluitend op de klei, maar de prijs is duidelijk: de lucht en de diepere grondlagen in zandgebieden zijn zwaar verontreinigd door het hoge niveau van mestgebruik. Hiermee bevinden we ons dus niet op een veilige weg naar een duurzame samenleving. Duurzaamheid betekent dat na de huidige generatie ook toekomstige generaties van de grond gebruik kunnen maken. Duurzaamheid betekent ook dat het grondgebruik niet belastend is voor het milieu: we produceren veel, maar bestrijdingsmiddelen, grondwatervervuiling, uitstoot van broeikasgassen, noodzaak tot beregening en verlies van waterbergend vermogen maken het grondgebruik niet bepaald duurzaam.

Zijn er lichtpuntjes? Ja, die zijn er zeker. Op dit moment kijken we door middel van onderzoek met de praktijk naar de inhoud van de grond om daarmee een vitale bodem te leggen onder een duurzame samenleving. In zo’n samenleving moeten we grond meer op inhoud gaan waarderen en zou het beheer meer gericht moeten zijn op het optimaal laten functioneren van grond, in plaats van de roofbouw die we nu aan het plegen zijn. Dat heeft ook positieve effecten op de kwaliteit van onze leefomgeving. We zijn in Nederland steeds voorloper geweest daar waar het om nieuwe landbouwkundige ontwikkelingen ging. Dan laten we toch niet andere landen met de hoofdprijs gaan lopen als het over duurzaam grondbeheer gaat?"

Over Wim van der Putten

Prof. dr. ir. Wim van der Putten is ecoloog en leidt bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) de afdeling Terrestrische Ecologie. Daar wordt onderzoek gedaan naar de ecologie van bodem en de verdediging van planten tegen onder- en bovengrondse natuurlijke vijanden. Hij is tevens buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University met als leeropdracht de functionaliteit van biodiversiteit. Hij is mede-oprichter van het Wageningen Centrum voor Bodemecologie (Centre for Soil Ecology – CSE) en de Global Soil Biodiversity Initiative (GSBI).

 

'Duurzaam boeren op goede gronden' | Dinsdag 21 juni | 12.30 - 16.30 uur | Vergadercentrum a.s.r. te Utrecht