a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Ruud Huirne

"De grondgebonden sectoren, met name de akkerbouw en melkveehouderij, ontwikkelen zich snel. Steeds opener markten en afnemende bescherming vanuit Brussel hebben grote invloed. De groei en doorontwikkeling van bedrijven gaan door. Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor duurzaam bodembeheer. Echter door de hoge grondprijzen staat dit voortdurend onder druk. De technische en economische verschillen tussen individuele bedrijven worden steeds groter. Het managen van bedrijf, koopmanschap, inzet precisielandbouw, duurzaam bodembeheer, inzet hoog salderende gewassen in combinatie met goed risicomanagement in afzet en kostprijs maken het verschil.

De grondmarkt in de diverse regio's is in beweging, alhoewel maar een zeer klein deel van het areaal per jaar in nieuwe handen komt. Door de hoge grondprijzen vraagt de kapitaalbehoefte en daarmee de financiering van de grondgebonden landbouw (akkerbouw, maar ook de melkveehouderij door de mest- en mineralenwetgeving) steeds meer aandacht. Hoge pachtprijzen vragen ook aandacht. Nadruk komt meer te liggen op goed financieel management. Hoge grondprijzen maken grote stappen nagenoeg onmogelijk. Rente niet alleen, maar ook aflossen op grond geeft spanning op bedrijven.

Kredietverstrekking door banken (gevolgen Basel, II en III) komt in een nieuwe fase. De Rabobank heeft uitdrukkelijk gekozen niet alles zelf te willen financieren maar wel het financieringsproces te willen regisseren. Financieren wordt steeds meer maatwerk, waarbij Basel nog meer nadruk legt op looptijden, enz. Bankfinanciering zal vaker zijn in combinatie met andere partijen. De Rabobank verwacht dat er in de toekomst ook voor grond andere partijen een rol kunnen vervullen."

Over Ruud Huirne

Ruud Huirne is directeur Food & Agri Nederland binnen de Rabobank. Na zijn opleiding aan Wageningen Universiteit heeft hij daar diverse functies vervuld. Voordat hij begin 2012 de overstap maakte naar de Rabobank was hij directeur van het LEI en daarvoor directeur van de Animal Sciences Group en hoogleraar Bedrijfseconomie. Momenteel is de heer Huirne nog verbonden aan de Wageningen Universiteit als bijzonder hoogleraar coöperatief ondernemerschap. Bij de Rabobank houdt hij zich bezig met de strategie, financiering en risicomanagement van individuele agrarische bedrijven in alle sectoren, inclusief de (intensieve) veehouderij, akkerbouw en tuinbouw, alsmede met de MKB-food bedrijven.

'Duurzaam boeren op goede gronden' | Dinsdag 21 juni | 12.30 - 16.30 uur | Vergadercentrum a.s.r. te Utrecht