a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Erik Mathijs

undefined

"De klimaatsverandering betekent voor de landbouw zowel een bedreiging als een opportuniteit. Hedendaagse landbouwmethoden zijn sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, vooral door de indirecte consumptie van olie en gas via de aanmaak van kunstmeststoffen en pesticiden. Ruwweg worden er twee toekomststrategieën uitgetekend. Enerzijds wordt ingezet op duurzame intensificatie met behulp van precisielandbouw en nieuwe gewassen, waarbij een verhoogde resource efficiency wordt beoogd. Een zwak punt van deze strategie is dat zij nog steeds afhankelijk blijft van externe hulpmiddelen zoals olie.

Anderzijds wordt steeds meer geëxperimenteerd met ecologische intensificatie. Hierbij wordt meer gebruik gemaakt van de ecosysteemdiensten die bodem en natuur kunnen leveren aan de landbouwproductie. Op die manier wordt men ook minder afhankelijk van externe hulpmiddelen. De opslag van organische stof in de bodem is hierbij een belangrijke hefboom die bovendien een aanzienlijke hoeveelheid koolstof kan vastleggen.

De mate waarin van deze strategieën op een kostenefficiënte manier gebruik zal gemaakt kunnen worden, hangt niet alleen af van de technologische vooruitgang, maar ook van het wetgevend kader. Bij de vorige hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid werden de eerste stappen richting vergroening reeds gezet. Een bijkomende vraag is of duurzaam gebruik van grond ook via de pachtwetgeving beter geregeld kan worden. Maar ook de privésector kan een belangrijke rol spelen door de ontwikkeling van private labels en certificeringsmechanismen waarin aandacht wordt geschonken aan duurzaam grondgebruik."

Over Erik Mathijs
Erik Mathijs is landbouwkundig ingenieur (1991) en doctor in de landbouweconomie (1998). Hij is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven waar bij bedrijfsbeheer doceert. In zijn onderzoek zoekt hij naar hefbomen om te komen tot een duurzaam en veerkrachtig landbouw- en voedselsysteem. Hij hanteert daarbij concepten uit de innovatieliteratuur en het transitiedenken. Hij coördineert het EU FP7 project TRANSMANGO (Assessment of the impact of drivers of change on Europe's food and nutrition security) en het EU H2020 project SUFISA (Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries). Hij was rapporteur van de 3e en voorzitter van de 4e Foresight Exercise van de SCAR, het Standing Committee on Agricultural Research van de EU. Sinds 2016 is hij voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Agropolis Fondation.

 

'Duurzaam boeren op goede gronden' | Dinsdag 21 juni | 12.30 - 16.30 uur | Vergadercentrum a.s.r. te Utrecht