a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Sprekers symposium

De sprekers van het symposium gaven dinsdag 21 juni allen hun kijk op het thema 'Duurzaam boeren op goede gronden'. U kunt hier de presentaties nogmaals bekijken.

Erik Mathijs

Erik Mathijs, Toekomstperspectieven op duurzaam grondgebruik

"Ruwweg zijn er twee toekomstperspectieven op duurzaam grondgebruik. Duurzame intensificatie met behulp van precisielandbouw en nieuwe gewassen. En er wordt steeds meer geëxperimenteerd met ecologische intensificatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ecosysteemdiensten die bodem en natuur kunnen leveren aan de landbouwproductie. De mate waarin van deze strategieën op een kostenefficiënte manier gebruik zal gemaakt kunnen worden, hangt niet alleen af van de technologische vooruitgang, maar ook van het wetgevend kader."
Wim van der Putten

Wim van der Putten, Inhoudelijke gronden

"Over grond is altijd wat te doen. Oppervlakte en geld, daar gaat het dan vaak over. Terwijl grond ook gaat over bodemorganismen. Een vingerhoedje vol met grond bevat al gauw zo’n 5000 soorten bodemorganismen en meer individuen dan dat er mensen zijn op aarde. Deze minuscule bodembeestjes zijn voortdurend bezig met de kwaliteit van ons leven, want alles wat wij eten en drinken bestaat bij de gratie van het leven in de grond. Waarom speelt bij de waardebepaling van grond bodembiodiversiteit dan geen rol?"
Ruud Huirne

Ruud Huirne, Duurzame grondfinanciering en bedrijfsontwikkeling

“Er is steeds meer aandacht voor duurzaam bodembeheer. Echter door de hoge grondprijzen staat dit voortdurend onder druk. Door de hoge grondprijzen vraagt de kapitaalbehoefte en daarmee de financiering van de grondgebonden landbouw (akkerbouw, maar ook de melkveehouderij door de mest- en mineralenwetgeving) steeds meer aandacht. Bankfinanciering zal vaker zijn in combinatie met andere partijen. De Rabobank verwacht dat er in de toekomst ook voor grond andere partijen een rol kunnen vervullen.”
Krijn Poppe

Krijn Poppe, De rol van de boer in duurzaam bodembeheer

"Een gezonde bodem is het fundament van onze voedselvoorziening. Wat is hierin de rol van de boer? Boeren zelf hebben het meeste belang bij een gezonde en vruchtbare bodem, en hebben ook meer dan iemand anders de kennis over de toestand van de eigen grond. En hoewel veel boeren actief met bodemkwaliteit bezig zijn, is het moeilijk om de kosten en baten van bodembeheer in balans te krijgen. De oplossing voor dit probleem kan niet alleen van de boer zelf komen"
Gert-Jan Jansen

Gert-Jan Jansen, dagvoorzitter

Gert-Jan Jansen is één van de meest ervaren dagvoorzitters van ons land. Met zijn talent om iedere groep feilloos aan te voelen, bereikt hij vaak meer dan waar de opdrachtgever vooraf op had durven hopen. Gert-Jan beheerst de kunst zich zowel met de zaal als met de spreker te verbinden.