a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
Research

Research

De afdeling Research ondersteunt a.s.r. vastgoed vermogensbeheer bij het ontwikkelen van strategische visies op de beleggingsmarkten waarin zij actief is. Daarnaast is de afdeling altijd nauw betrokken bij aan- en verkoopbeslissingen. 

Op basis van vastgoedexpertise, kennis van regionale/ lokale markten en daarbij horende marktrisico's vertaalt Research marktanalyses en marktdata in toegesneden beleggingsvisies en -adviezen. Uitgangspunt hiervoor zijn de door onze klanten gewenste risico- en rendementsprofielen.

Visie
Wie investeert in vastgoed kiest per definitie voor rendement op de langere termijn. Wij koppelen onze jarenlange onderzoekservaring aan kennisontwikkeling en intelligente datasystemen. Daardoor maken wij geen beleggingskeuzes op basis van onderbuikgevoel, maar op basis van objectieve informatie. Het resultaat? Dat wij u als institutionele belegger kansrijke investeringen bieden. En de mogelijkheid om die kansen te benutten. Daarnaast kunnen onze asset managers dankzij hun kennis van de lokale trends en ontwikkelingen onze huurders van dienst zijn. Dit past bij het idee dat een goede relatie met huurders de basis is voor een positief beleggingsresultaat.

Werkwijze
De afdeling Research heeft eigen instrumentarium ontwikkeld waarmee wordt vastgesteld op welke locaties vastgoed het best rendeert vanuit een bepaald gewenst risicoprofiel. Hoe raken bijvoorbeeld demografische of regionaal economische ontwikkelingen de vastgoedmarkten in het algemeen en onze vastgoedportefeuilles in het bijzonder? Met onze marktanalyse tools kijken we zowel naar het verleden als naar de toekomst. Daarvoor delen wij de markt op in twee niveaus: 

Nationaal/regionaal
Om tot een juiste keuzes te komen analyseren wij de beleggingsmogelijkheden op nationaal en regionaal niveau. Zo kunnen in kaart brengen wat demografische, economische, technologische en sociaal-maatschappelijke trends zijn.

Lokaal/buurt
Daarnaast analyseren wij continu op lokaal en buurt niveau. We monitoren gemeentelijke regelgeving, huur- en koopprijsontwikkelingen, lokale concurrentie, sociaaldemografische buurt informatie, huurders van concurrerende objecten, leegstand, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Op deze manier kunnen we zien of gebouwen in de portefeuille nog voldoende kansen bieden om goed te kunnen renderen. Daarnaast biedt ons instrumentarium inzage in investeringsmogelijkheden die nog niet (volledig) zijn benut.

Contact

U kunt a.s.r. vastgoed vermogensbeheer bereiken via: T: +31 (0)30 257 2380

Postadres
Postbus 2008
3500 GA Utrecht

Bezoekadres
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

 Waarom a.s.r. vastgoed vermogensbeheer?

  • Ruim 125 jaar ervaring
  • Stabiele rendementen
  • Persoonlijke benadering
  • Duurzaam vastgoed
  • Actief beheer en onderhoud