a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

The Green Knowledge Mile

Donderdag 1 juni 14:00 - 14:15, Jan Henk Tigelaar

Onder de noemer Knowledge Mile Park slaan De Gezonde Stad en de Knowledge Mile-community de handen ineen om het gebied tussen de Nieuwmarkt en het Amstelstation te vergroenen.

De Knowledge Mile is een community van bedrijven, studenten, docenten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, stadsdelen Oost en Centrum, KLM, We the City, Rabobank Amsterdam en Waag Society.

Al deze partijen werken samen om de leefbaarheid van het gebied tussen het Amstelstation en de Nieuwmarkt te verbeteren. Het vergroenen van het gebied is daarbij de meest urgente ambitie. De Gezonde stad begeleidt de Knowledge Mile-community bij het behalen van de vergroeningsambities.

Waarom? Groen maakt de stad gezond! Groen draagt bij aan de luchtkwaliteit en nodigt uit tot beweging en ontmoeting. Daarnaast zorgt vergroening voor een aantrekkelijke leefomgeving. Groen maakt de stad klimaatbestendig door regenwater op te vangen en voor verkoeling te zorgen. En last but not least: groen geeft een stimulans aan de biodiversiteit.

Jan Henk Tigelaar van De Gezonde Stad praat u bij over dit groene initiatief. 

Locatie: stand a.s.r. vastgoed vermogensbeheer - Hall 11 Stand 11.21

Terug naar het programma