a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Onze visie op duurzaamheid

undefined

Verantwoord vermogensbeheer is prioriteit nummer één bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Maatschappelijk ondernemerschap is daar een belangrijk onderdeel van. Wat ons betreft is het niet mogelijk om rendementen voor de lange termijn te garanderen als objecten niet duurzaam aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Om dat te realiseren hebben wij onszelf een aantal doelen gesteld waarvan wij denken dat ze bijdragen aan een meer duurzame, leefbare en werkbare samenleving. Die doelen hebben we vastgelegd in een MVO-beleidsplan.

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij streven naar een duurzame vastgoedportefeuille en samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen we zelf een actieve bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in ons MVO-beleidsplan.

MVO-beleid 2017-2019

ASR Dutch Prime Retail Fund

MVO-beleid 2017-2019

ASR Dutch Core Residential Fund

MVO nieuws

Branche en belangenorganisaties vastgoedsector

Om onze kennis en ons netwerk op het gebied van MVO te vergroten en te delen is a.s.r. vastgoed vermogensbeheer aangesloten en actief bij meerdere instanties die zich met MVO bezighouden: IVBN, NRW, GRESB, DGBC, VOGON, RICS, INREV en NeVaP.

Lees meer

Contact

U kunt a.s.r. vastgoed vermogensbeheer bereiken via: T: +31 (0)30 257 2380

Postadres
Postbus 2008
3500 GA Utrecht
Bezoekadres
Archimedeslaan 10
3584 BA UtrechtTips voor uw huis en portemonnee