a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Zuid Nederland

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van dit jaar niet veranderd. De prijs is met 66.700 euro per ha ook vrijwel gelijk aan die over heel 2016 (66.400 euro per ha). In het afgelopen halfjaar is in het Zuiden 5.000 ha landbouwgrond verhandeld, tegenover 4.700 ha in de eerste helft van 2016. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond in het Zuiden – komt in de eerste helft van 2017 uit op 1,1%, tegen 1,0% een jaar eerder.

undefined

Het landsdeel Zuiden kent vier groepen van landbouwgebieden. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied en Zuidwest-Brabant is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met ruim 2% tot respectievelijk 70.000 en 65.000 euro per ha (zie figuur 10; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen).
In het Zuidelijk Veehouderijgebied is nauwelijks beweging in de gemiddelde agrarische grondprijs: 64.000 à 65.000 euro per ha in de afgelopen anderhalf jaar. Per saldo is de gemiddelde grondprijs in Zuid-Limburg in deze periode ook weinig veranderd: circa 60.000 euro per ha. In de periode 2006-2017 loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,7 in Zuid-Limburg tot 2,2 in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied.

undefined

In het Zuiden zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden over het algemeen minder groot dan in de andere landsdelen. In het Zuidelijk Veehouderijgebied lopen de prijzen uiteen van 57.000 euro per ha in Noord-Limburg tot 70.000 euro per ha in De Kempen en het Westelijk Peelgebied. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied liggen de prijzen tussen 61.000 euro en 69.000 euro per ha (kaart 2).

undefined