a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Zuid Nederland

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2017 heel licht gezakt (minder dan 2%) tot 66.700 euro per ha. Daarmee zit de grondprijs op het gemiddelde niveau van heel 2016. In het eerste kwartaal van 2017 is in het Zuiden 2.200 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is ruim onder het handelsvolume in het eerste kwartaal van 2016 (2.600 ha), maar meer dan in het eerste kwart van 2015 (1.800 ha). De relatieve grondmobiliteit – de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond in het Zuiden – bedraagt in het eerste kwart van 2017 0,4%. In dezelfde kwartalen in 2015 en 2016 is dat 0,4% en 0,5%.

undefined

Het landsdeel Zuiden kent vier groepen van landbouwgebieden. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied is de gemiddelde agrarische grondprijs na twee kwartalen vrij sterk te zijn gestegen, in het eerste kwartaal van 2017 ongeveer gelijk gebleven op 68.000 euro per ha (zie figuur 10; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddeld over vier kwartalen).
In het Zuidelijk Veehouderijgebied is nauwelijks beweging in de gemiddelde agrarische grondprijs: 64.000 à 65.000 euro per ha in de afgelopen anderhalf jaar. Per saldo zijn de gemiddelde grondprijzen in Zuidwest-Brabant en Zuid-Limburg in deze periode ook weinig veranderd, en liggen ze op een niveau van ruim boven de 60.000 euro per ha. In de periode 2006-2017 loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,7 in Zuid-Limburg tot rond de 2,0 in de andere drie groepen van landbouwgebieden.

undefined

In het Zuiden zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden over het algemeen minder groot dan in de andere landsdelen. In het Zuidelijk Veehouderijgebied lopen de prijzen uiteen van 56.000 euro per ha in Noord-Limburg tot ongeveer 67.000 à 70.000 euro per ha in de Westelijke Langstraat, De Kempen en het Westelijk Peelgebied. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied liggen de prijzen tussen circa 58.000 euro en 68.000 euro per ha (kaart 2).

undefined