a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

West Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Westen is in het tweede kwartaal van dit jaar vrij fors gestegen, met 10% van 54.300 euro in het eerste kwartaal tot 59.900 euro per ha. In de twee voorgaande kwartalen nam de prijs nog af (met in totaal 7%). De prijs in het afgelopen kwartaal ligt 7,5% boven de gemiddelde prijs in 2016 (55.700 euro per ha). In het afgelopen halfjaar is in het Westen 2.800 ha landbouwgrond verhandeld, tegen 2.300 ha in dezelfde periode in 2016. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond in het Westen – is toegenomen van 1,1% (eerste helft 2016) tot 1,3% in het eerste halfjaar van 2017.

undefined

Het landsdeel Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Westelijk Holland is de agrarische grondprijs na een daling in het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal van 2017 weer terug op het niveau van 60.000 euro per ha (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is de grondprijs in het tweede kwartaal van 2017 gestabiliseerd op 55.000 euro per ha. Ook in Waterland en Droogmakerijen is de gemiddelde agrarische grondprijs gelijk gebleven: 49.000 euro per ha. De gemiddelde agrarische grondprijs is in deze drie groepen van landbouwgebieden tussen 2006 en 2017 met een factor van 1,8 à 2,3 toegenomen.

undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen het grootst in Westelijk Holland: van 46.000 euro per ha in het landbouwgebied Amstelland en Aalsmeer tot circa 70.000 euro per ha in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer (kaart 2). De prijzen in de laatst genoemde twee gebieden hebben overigens betrekking op een klein aantal transacties.

undefined