a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

West Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Westen is in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw gedaald: ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 met circa 3% tot 54.300 euro per ha. Dat is ook zo’n 3% onder het jaargemiddelde van 2016 (55.700 euro per ha). In het eerste kwartaal van 2017 is in het Westen ongeveer 1.600 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is ruim boven de circa 1.000 ha in het eerste kwartaal van 2015 en de 900 ha in het eerste kwartaal van 2016. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – komt in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 0,7%, tegen 0,4 à 0,5% in dit kwartaal in de twee voorgaande jaren.

undefined
Het landsdeel Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Westelijk Holland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2017 iets gedaald: tot 58.000 euro per ha, gelijk aan een jaar eerder (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddeld over vier kwartalen). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is de grondprijs in het laatste kwartaal gestabiliseerd op 56.000 euro per ha. De gemiddelde grondprijs in Waterland en Droogmakerijen is vrij sterk toegenomen, maar dat kan mede te maken hebben met het beperkt aantal waarnemingen in dit gebied (zie ook Verantwoording). De gemiddelde agrarische grondprijs is in deze drie groepen van landbouwgebieden tussen 2006 en 2017 met een factor van 1,8 à 2,3 toegenomen.

undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen het grootst in Westelijk Holland: van 46.000 euro per ha in het landbouwgebied Amstelland en Aalsmeer tot circa 70.000 euro per ha in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer (kaart 2). De prijzen in de laatst genoemde twee gebieden hebben overigens betrekking op een klein aantal transacties.

undefined