a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Oost Nederland

De gemiddelde grondprijs in het Oosten is in het eerste kwartaal van 2017 vrijwel gelijk gebleven. De prijs van 58.500 euro per ha in dit kwartaal blijft 4% onder de gemiddelde prijs in 2016 (60.900 euro per ha). In het eerste kwartaal van dit jaar is in het Oosten 2.700 ha grond verhandeld. Dat is meer dan in het eerste kwartaal het jaar daarvoor (2.500 ha). Afgezet tegen de totale oppervlakte landbouwgrond in het Oosten bedraagt de relatieve grondmobiliteit in het eerste kwart van dit jaar 0,5%.

undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden, waarvan in drie al een aantal kwartalen achtereen de gemiddelde agrarische grondprijzen vrij constant blijven (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddeld over vier kwartalen). In het Rivierengebied is dat op een niveau van circa 60.000 euro per ha, en in het Oostelijk Veehouderijgebied en het Centraal Veehouderijgebied op een hoogte van ongeveer 56.000 euro per ha. In de IJsselmeerpolders gaat de prijs wat op en neer, wat mede is het gevolg is van de samenstelling van het gebied en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). De prijs in het afgelopen (voortschrijdende) kwartaal bedraagt 77.000 euro per ha. In de periode 2006-2017 loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,5 à 1,7 in het Centraal Veehouderijgebied en het Rivierengebied, tot rond de 2,0 in het Oostelijk Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders.

undefined

In het Oosten zijn in drie van de vier groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 44.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 64.000 euro per ha in Twente, een verschil van 38% (kaart 2). Ook in het Centraal Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders zijn er aanzienlijke prijsverschillen, respectievelijk 43% en 32%. In het Rivierengebied blijft het verschil beperkt tot 18%.

undefined