a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Oost Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Oosten in het tweede kwartaal van 2017 met 2,6% toegenomen van 58.500 euro in het eerste kwartaal tot 60.000 euro per ha, en ligt daarmee dicht tegen de gemiddelde prijs in 2016 (60.900 euro per ha). In de eerste twee kwartalen van dit jaar is in het Oosten 5.100 ha grond verhandeld, ruim onder de 5.600 ha die in de eerste helft van 2016 van eigenaar verwisselde. Afgezet tegen de totale oppervlakte landbouwgrond in het Oosten is de relatieve grondmobiliteit gedaald van 1,0% tot 0,9%.

undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In het Oostelijk Veehouderijgebied en het Centraal Veehouderijgebied ligt de agrarische grondprijs al zo’n twee jaar vrij vast op een niveau van 55.000 à 57.000 euro per ha (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Rivierengebied kruipt de agrarische grondprijs heel voorzichtig op tot ruim boven de 60.000 euro (61.700 euro per ha in het laatste kwartaal). In de IJsselmeerpolders gaat de agrarische grondprijs behoorlijk op en neer, met in de afgelopen kwartalen een vrij sterke afname. Dat is mede het gevolg van de samenstelling van het gebied (hierin vallen de Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). De prijs in het afgelopen (voortschrijdende) kwartaal bedraagt 70.000 euro per ha. In de periode 2006-2017 loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,6 in het Centraal Veehouderijgebied tot 1,9 in het Oostelijk Veehouderijgebied.

undefined

In het Oosten zijn in drie van de vier groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 47.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 64.000 euro per ha in Twente, een verschil van 37% (kaart 2). Ook in het Centraal Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders zijn er aanzienlijke prijsverschillen, respectievelijk 44% en 30%. In het Rivierengebied blijft het verschil beperkt tot 19%.

undefined