a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Noorden in het tweede kwartaal van 2017 heel licht gedaald (1,4%), van 51.700 euro in het eerste kwartaal tot 51.000 euro per ha. Dat is nog ruim (4,5%) boven de prijs over heel 2016 van 48.800 euro. De grondmobiliteit - de hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld - is in het Noorden toegenomen: van 4.700 ha in de eerste helft van 2016 naar 5.100 in het afgelopen halfjaar. Dat komt overeen met een relatieve mobiliteit - het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal landbouwareaal in het Noorden - van respectievelijk 0,8% en 0,9%.

undefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In Bouwhoek en Hogeland en in de Veenkoloniën en Oldambt is de agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2017 licht gestegen (2%), tot respectievelijk 60.000 en 53.000 euro per ha (figuur 7; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Noordelijk Weidegebied zit de grondprijs al wat langer (zo’n twee jaar) vrij vast op een hoogte van 44.000 euro per ha. In elf jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in de Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland met een factor 2,6 à 2,7 toegenomen, en in het Noordelijk Weidegebied met 2,0.

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 33.000 euro per ha op de Eilanden, 37.000 à 38.000 euro in het
Groninger Zuidelijk Westerkwartier en het Centraal Weidegebied in Groningen, tot 52.000 euro per ha in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 2% en 15%.

undefined