a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Noorden in het eerste kwartaal van 2017 niet veranderd. De prijs van 51.700 euro per ha in dit kwartaal ligt hoger dan over heel 2016 (48.800 euro). In het eerste kwartaal van dit jaar is in het Noorden 2.400 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is meer dan in het eerste kwartaal van 2016 (2.100 ha). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal landbouwareaal in het Noorden – bedraagt 0,4%.

undefined

 

In de drie groepen van landbouwgebieden die bij het Noorden zijn ingedeeld, is de agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2017 nauwelijks veranderd (zie figuur 7; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddeld over vier kwartalen). In Bouwhoek en Hogeland is de gemiddelde agrarische grondprijs gehandhaafd op een niveau van bijna 60.000 euro per ha. In de Veenkoloniën en Oldambt blijft de grondprijs al een aantal kwartalen op circa 52.000 per ha steken. In het Noordelijk Weidegebied zit de grondprijs nog wat langer (zo’n twee jaar) vrij vast op een hoogte van ongeveer 44.000 euro per ha. In elf jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in de Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland met een factor 2,6 à 2,7 toegenomen, en in het Noordelijk Weidegebied met 2,0.
undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van circa 34.000 à 37.000 euro per ha op de Eilanden en in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier tot 47.000 à 51.000 euro in de Weidestreek in Friesland en het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 6% en 17%.

undefined