a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen melkveehouders verder omhoog

In het eerste kwartaal is de agrovertrouwensindex van melkveehouders verder gestegen (figuur 3). Dat staat niet los van de ontwikkeling van de melkprijs af boerderij, die het dal achter zich heeft gelaten. Vanaf oktober 2016 ligt de prijs elke maand boven die in dezelfde maand van het jaar ervoor (figuur 4). Hoewel het niveau van december niet is vastgehouden, is de prijs over de eerste drie maanden van 2017 zo’n 5 euro boven die van begin 2016 gebleven.

undefined

undefined

Saldo melkveebedrijf op niveau langjarig gemiddelde

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf (101 koeien op jaarbasis) is in maart 2017 uitgekomen op 15.400 euro per bedrijf, wat 800 euro hoger is dan het langjarig gemiddelde van de maand maart. Het saldo is iets lager dan in december 2016, maar beduidend hoger dan in de meeste andere maanden van 2015 en 2016 (figuur 5). Over het eerste kwartaal van 2017 zijn de opbrengsten ongeveer 2.000 euro boven het langjarig gemiddelde uitgekomen. De toegerekende kosten zijn ongeveer met datzelfde bedrag gestegen, vooral door hogere voerprijzen. Hierdoor is het saldo nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde.

undefined

Vertrouwen akkerbouw gedaald

Anders dan die van de melkveehouders is de agrovertrouwensindex van akkerbouwers in het eerste kwartaal gedaald (figuur 3). Voor de resultaten van de akkerbouw zijn de prijzen van granen en de betalingsrechten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid min of meer vaste elementen. De resultatenontwikkeling wordt vooral bepaald door de aardappelmarkt. Sinds het begin van het lopende seizoen (2016-2017) zijn de aardappelprijzen af boerderij opgelopen, als gevolg van de laag uitgevallen oogst in Nederland en omringende landen. Vanaf januari is echter een prijsdaling opgetreden, wat niet wegneemt dat het niveau in maart nog ruim boven dat van dezelfde maand in 2016 ligt (figuur 6). Dat laatste geldt niet voor zaaiuien. Voor dit gewas is begin 2016 nog bijna 20 euro per 100 kg betaald, maar in maart 2017 is de prijs gezakt tot minder dan 7 euro (figuur 6).

undefined

Bron:  Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research