a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "De economische betekenis van landbouwgrond" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2017 met 11% gestegen: van 57.800 euro per ha in het tweede kwartaal tot 64.000 euro (figuur 1). Deze sterke toename komt geheel voor rekening van bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders.

undefined

In het derde kwartaal is in de IJsselmeerpolders bouwland overgedragen voor gemiddeld ruimschoots boven de 100.000 euro per ha. Het ging hierbij om een relatief groot areaal. In combinatie met de gebruikelijk lage totale landelijke grondmobiliteit in het derde kwartaal, heeft dit zeer sterk doorgewerkt in de gemiddelde landelijke bouwlandprijs. Die is uitgekomen op 82.200 euro per ha, tegen 62.000 euro in het tweede kwartaal (+33%). Buiten de IJsselmeerpolders is de gemiddelde bouwlandprijs gelijk gebleven. De prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2017 uitgekomen op 55.700 euro per ha, een paar procenten boven het gemiddelde niveau van de drie voorgaande kwartalen.

In het derde kwartaal van 2017 is 5.800 ha landbouwgrond verhandeld, tegen 5.300 ha in het derde kwartaal van 2016 (figuur 2). Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In de laatste vier kwartalen (2016 Q4-2017 Q3) is in totaal 35.700 ha verhandeld. Dat is circa 2.000 ha (6%) meer dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder (2015 Q4-2016 Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is toegenomen van 1,9% tot 2,0%.

 undefined

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens landelijk vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Grondfinanciering

Grondfinanciering

Wilt u meer weten over onze financieringsoplossingen op maat?