a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht over Kavelruil van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 gedaald met 3% tot 57.800 euro per ha (figuur 1). Dat is nagenoeg gelijk aan de prijs over heel 2016 (57.900 euro per ha). In de periode 2012-2016 is de grondprijs jaarlijks met 4 tot 6% omhooggegaan.

undefined

De prijsdaling in het eerste kwartaal van 2017 is vooral bepaald door bouwland. De prijs hiervan daalde met bijna 7%, van 66.500 euro in het vierde kwartaal van 2016 tot 62.000 euro per ha in het eerste kwartaal van 2017. Over heel 2016 noteerde bouwland een gemiddelde prijs van 65.700 euro per ha.

De prijs van grasland is met 53.700 euro per ha in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel gelijk aan die in het vierde kwartaal van 2016 (54.100 euro per ha). Ook in vergelijking met de eerste twee kwartalen van 2016 is de prijs nauwelijks veranderd.

In het eerste kwartaal van 2017 is 8.900 ha landbouwgrond verhandeld, tegen 11.900 ha in het kwartaal daarvoor (figuur 2). In het laatste kwart van een jaar gaat meestal meer grond over in andere handen dan in de overige kwartalen. In het eerste kwartaal van dit jaar is wel meer verhandeld dan in het eerste kwartaal van 2016 en 2015, toen respectievelijk 8.100 en 8.300 is verkocht op de vrije markt. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgekomen op 0,48%, tegen 0,44% in het eerste kwartaal van 2016.

undefined

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens a.s.r. landelijk vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl

Postadres
Postbus 2007
3500 GA Utrecht
Bezoekadres
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Grondfinanciering

Grondfinanciering

Wilt u meer weten over onze financieringsoplossingen op maat?