a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven van Wageningen Economic Research 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2016 met 5% gestegen tot 59.600 euro per ha (figuur 1). In de eerste drie kwartalen daalde de grondprijs nog licht. Over heel 2016 is de gemiddelde agrarische grondprijs uitgekomen op 57.900 euro, 5% hoger dan in 2015 (55.200 euro per ha).

undefined

In de periode 2005-2016 is de agrarische grondprijs nominaal verdubbeld, van bijna 29.000 tot 57.800 euro per ha. De sterkste toename vond plaats in de jaren 2007-2009, van 29.000 naar ruim 46.000 euro per ha. In de periode 2010-2012 is de prijs nauwelijks veranderd, om daarna jaarlijks vrij constant met 4 à 6% omhoog te gaan.

De gemiddelde prijs van bouwland is in het vierde kwartaal van 2016 met bijna 2% gedaald tot 66.500 euro per ha. Over heel 2016 bedraagt de prijs 65.700 euro, 8% boven de gemiddelde prijs van bouwland in 2015 (60.600 euro per ha). De prijs van grasland ligt met 54.100 euro per ha in het vierde kwartaal iets boven het niveau in de eerste helft van 2016. Over heel 2016 noteert grasland een gemiddelde prijs van 52.800 euro, tegen 50.600 euro per ha in 2015: een plus van 4%.

In het vierde kwartaal van 2016 is 11.900 ha landbouwgrond verhandeld, tegen 11.100 ha in hetzelfde kwartaal in 2015 en 12.700 ha in 2014 (figuur 2). Over heel 2016 is 34.600 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is vrijwel gelijk aan de mobiliteit in 2015 en bijna 5% lager dan in 2014, toen 36.300 ha is verhandeld. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is in heel 2016 uitgekomen op 1,9%, tegen 2,0% in 2014.

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens a.s.r. landelijk vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl

Postadres
Postbus 2007
3500 GA Utrecht
Bezoekadres
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Grondfinanciering

Wilt u meer weten over onze financieringsoplossingen op maat?