a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
Fiduciair beheer

Fiduciair beheer

  • Ervaren team

  • Best in class selectie en monitoring

  • Innovatief

  • Heldere en transparante rapportage

 

Contact

Fiduciair beheer

De focus van het team fiduciair beheer ligt op het selecteren van de juiste vastgoedbelegging passend in de strategie van de klanten. Momenteel ligt de focus van de portefeuilles voornamelijk op de traditionele vastgoedsectoren (woningen, winkels en kantoren) en geografisch gezien op West-Europa. Bij deze strategieën wordt er gestreefd naar het behalen van een aantrekkelijk en zo stabiel mogelijk rendement. Hierbij worden fondsen en partners geselecteerd die ook een lange termijnvisie hebben en bij wie duurzaamheid en transparantie hoog in het vaandel staan.

De bouwstenen van de huidige portefeuille:
• Niet-beursgenoteerd vastgoed Nederland
• Niet-beursgenoteerd vastgoed Europa
• Beursgenoteerd Europa
• Direct vastgoed Nederland

Het team fiduciair beheer vastgoed is verantwoordelijk voor het fondsbeheer van het ASR Property Fund N.V. en beheert de portefeuille niet-beursgenoteerd vastgoed Europa (inclusief Nederland) van a.s.r. Levensverzekering N.V.