a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Prospectus en essentiële beleggersinformatie

De in het prospectus genoemde portefeuille heeft als peildatum 31 december 2013. Voor de meest recente verslaggeving verwijzen naar het jaarverslag 2015 en halfjaarbericht 2015.

Prospectus ASR Property Fund N.V. oktober 2015

Essentiële Beleggersinformatie 13 juli 2016

Essentiële Beleggersinformatie 6 februari 2017

 

De in het prospectus genoemde bijlagen zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar door een verzoek te sturen aan asrpropertyfund@asr.nl.