a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
ASR Property Fund

ASR Property Fund

Dit fonds is opgezet voor de verzekerden van a.s.r. Het fonds bestaat uit direct en indirect vastgoed. 

ASR Property Fund

Interesse? Neem contact op!

De ervaring met fondsen deed a.s.r. vastgoed vermogensbeheer op in het ASR Property Fund, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Dit fonds hebben wij ontwikkeld en beheren wij voor de unit-linked verzekerden van a.s.r. 

Het fonds is opgericht in maart 2006 met als doel het beleggen van vermogen in direct vastgoed en vastgoedaandelen. Op een dusdanige manier dat risico’s worden gespreid en er een aantrekkelijk rendement kan worden behaald.

De combinatie van Nederlands direct vastgoed en Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen heeft er mede voor gezorgd dat het fonds de afgelopen jaren aantrekkelijke rendementen tegen acceptabele risico’s heeft kunnen bieden aan haar beleggers. Met de huidige beleggingsmix maakt het ASR Property Fund de beleggingsstrategie van enkele gerenommeerde, grotere institutionele beleggers toegankelijk voor de unit-linked verzekerden van a.s.r. Het fonds heeft per 30 juni 2017 een fondsomvang van circa € 0.5 miljard. Lees meer >

Documentatie
Bekijk het jaarverslag 2016
Bekijk het halfjaarbericht 2017
Bekijk het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (Ebi)
Bekijk de factsheets (maandelijkse rapportage) 2017, 2016 en 2015

Het ASR Property Fund is aangemeld bij de AFM als alternatieve beleggingsinstelling onder de AIFM-richtlijn. De manager van het ASR Property Fund; a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft een AIFM-vergunning om op te treden als manager van beleggingsinstellingen.

Disclaimer

Fondsprofiel  (per 30 juni 2017) 

Fondsnaam

ASR Property Fund N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Beleggingscategorieën

Nederlands direct vastgoed en (beursgenoteerde) vastgoedaandelen

Beleggingsbeleid

Het renderend beleggen van vermogen in onroerende zaken en beursgenoteerde vastgoedaandelen tegen acceptabele risico’s. Hierbij richt het fonds zich op het zo stabiel mogelijk houden van haar netto vermogenswaarde, waarbij voldoende aandacht is voor de beleggers.

Fondsomvang 

€ 0.5 miljard

Gemiddeld fondsresultaat voor fondskosten sinds oprichting

4,14%

Beleggingsstijl

Core

Looptijd

Onbepaald

Governance

De statutaire directie van het fonds bestaat uit ten minste twee directeuren, waarbij de directie geadviseerd worden door de Raad van Advies.

Certificaathouders

ASR Levensverzekering N.V. en Stichting ASR Bewaarder

AIF-Manager

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer 

AIF-Depositary

BNP Paribas Securities Services SCA

Bewaarder beursgenoteerde vastgoedaandelen

BNP Paribas Securities Services SCA